Podział nieruchomości

Wskazówki Podział nieruchomości W związku z rozwojem działalności gospodarczej, zwiększa się też ilość działek i gruntów w Polsce. Mimo że ustawa o podziale nieruchomości (art. 431-432 kc) określa obowiązek wykonywania czynności geodezyjnych przez podmioty uprawnione do ich prowadzenia (np. takie jak np. geodeci), to możliwości stosowania rozwiązań technicznych oraz korzystania z usług innych organizacji pozarządowych, …

Podział nieruchomości Read More »

Pomiary powykonawcze

Wskazówki Pomiary powykonawcze Pomiary powykonawcze są przeprowadzane po zakończeniu budowy. Pomiary powykonawcze to kontrola jakości i prawidłowości wykonywanych robót. Geodeta wykonuje je po skończonym etapie robót budowlanych, kiedy cała inwestycja jest już ukończona. Wiążą się one z dokonaniem odpowiednich pomiarów oraz sporządzeniem mapy do celów prawnych. Ponieważ pomiary powykonawcze są czynnościami specjalistycznymi, warto skorzystać ze …

Pomiary powykonawcze Read More »

Tyczenie obiektów budowlanych

Wskazówki Tyczenie obiektów budowlanych Tyczenie obiektów budowlanych to nic innego jak pomiar długości łańcucha. W artykule wyjaśniamy na czym polega tyczenie obiektów budowlanych, a także jakie są techniki i możliwości tego typu badań. Co to jest? Jest to określenie położenia budynku, które następuje w trybie prawnym. Wykonuje się je m.in., po to by potwierdzić lub zakwestionować …

Tyczenie obiektów budowlanych Read More »

Mapa do celów projektowych

Wskazówki Mapa do celów projektowy Mapa projektowa zawiera najważniejsze informacje geodezyjne i budowlane, które są wymagane przy sporządzaniu projektu budowlanego. Mapa projektowa zawiera najważniejsze informacje geodezyjne i budowlane, które są wymagane przy sporządzaniu projektu budowlanego. Do tego celu mapa jest szeroko stosowana, ponieważ posiada bardzo dużą skalę do wielu odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Mapa projektowa …

Mapa do celów projektowych Read More »