Wskazówki

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych to nic innego jak pomiar długości łańcucha. W artykule wyjaśniamy na czym polega tyczenie obiektów budowlanych, a także jakie są techniki i możliwości tego typu badań.

Co to jest? 
Jest to określenie położenia budynku, które następuje w trybie prawnym. Wykonuje się je m.in., po to by potwierdzić lub zakwestionować istnienie wspomnianego obiektu oraz ustalić jego charakter i sposób usytuowania się na działce. Z tytułu tycia sądu można wystąpić o stwierdzenie istnienia lub niestwierdzenia istnienia choćby czynnych urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak drogi czy linii energetycznych

Na czym polega?
Tyczenie obiektów budowlanych to przeprowadzenie dokładnej wymiary zewnętrznej budynku, która umożliwia sporządzenie danych projektowych. Ze względu na najczęściej spotykane zastosowania tyczenia, stosuje się go do budownictwa mieszkaniowego i produkcyjnego oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Najczęstszymi przyczynami do wykonania cyfrowego tycia są:

  • utrata prawidłowej lokalizacji urządzeń technicznych (np. systemy telekomunikacyjne)
  • przeznaczenie urządzeń na sprzedaż lub darowanie ich organizacjom społecznym (np. gminom)

Kto może wykonać cyfrowe tyczenie obiektów budowlanych?

  • Geodeta – ma on wykonać cyfrowe tyczenie obiektów budowlanych, gdy tyczeniem obiektów budowlanych zajmuje się geodeta.
  • Pracownik nadzoru budowlanego – także może wykonać cyfrowy tyczen obiektu budowlanego, jeśli jest to przedmiot jego czynności nadzorczych.
  • Pracownik ochrony środowiska – może wykonywać cyfrowy tyczen obiektów budowlanych, jeśli ta czynność jest wpisana do planu działań ochronnych z zakresu ochrony środowiska i przyrodniczej oraz innych szlaków komunikacyjnych (np. drogi publiczne).